Kritická chyba
Informativní hlášení
Oznámení

V košíku nemáte žádné zboží.
Ve Vašem košíku je již přidáno zboží, přejete si položky z nedokončené objednávky č.0
PŘIHLÁSIT
Jméno:
Heslo:
Napište nám
Zaslat email s obsahem košíku
 • NOVINKY
 • AUTOKOBERCE A VANY DO KUFRU
 • AUTOKOBERCE UNIVERZÁLNÍ
 • PLASTOVÉ VÝROBKY
 • SPORTOVNÍ POMŮCKY
 • MASKY
 • PODHLAHOVINY
NOVINKY

  OBCHODNÍ PODMÍNKY

  Obchodní řád pro e-shop Gumáren Zubří, akciová společnost. Veškeré zboží si můžete objednat vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Nabídka zboží se může průběžně měnit a platí až do vyprodání zásob. Vámi vybraný produkt odešleme na uvedenou adresu poštou do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky. Objednávka odeslaná přes tento e-shop je závazná.  JAK OBJEDNÁVAT?

  Zboží lze objednávat:

  1. elektronicky přes www.gumarny-shop.cz

  a) vyberte si požadované zboží

  b) vyplňte požadované množství a klikněte na „koupit“

  c) pokračujte dále v nákupu nebo přejděte pomocí odkazu v pravém horním rohu do nákupního košíku

  d) v nákupním košíku si vyberte způsob dopravy a platby a klikněte na „objednat“

  e) vyplňte kontaktní údaje a objednejte

  2. emailem - prodej@guzu.cz

  3. telefonicky - +420 731 596 621  CO SE STANE PO OBJEDNÁVCE?

  Po objednávce Vám automaticky přijde email o přijetí objednávky.

  Pokud je zboží skladem odesíláme nejpozději v pracovní dny do 48 h. V případě, že není skladem, odesíláme na základě dostupnosti uvedené na e-shopu. Zákazník bude informován o termínu doručení zboží.  DODACÍ PODMÍNKY/SAZEBNÍK

  při odesílání zásilky kupující obdrží fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu a dodací list. V případě, že je zboží skladem, expeduje se do 24 h od přijetí objednávky, pokud zboží není skladem, expeduje se podle dostupnosti uvedené na e-shopu. Po odeslání zboží obdržíte informační email i s číslem balíku.


  Pro doručení zboží používáme smluvní přepravce.

  Doručení zboží probíhá do následujícího pracovního dne po dni převzetí zásilky k přepravě. V den doručení Vás bude dopravce telefonicky kontaktovat o doručení zásilky. Pokud Vás řidič nezastihne v den doručení, bude, Vám balíček doručován následující pracovní den.  METODY PLATBY / SAZEBNÍK

  Dobírka – zaplatíte při převzetí zboží řidiči

  Platba předem – na email Vám bude zaslána faktura, po připsání platby na účet (v případě zahraniční objednávky na EUR účet), a na základě potvrzení termínu dodání Vám bude zboží expedováno.

  Převodem – pro společnosti opakovaně nakupující lze nastavit po předchozí domluvě delší dobu splatnosti, podmínkou je uzavření rámcové obchodní smlouvy.

  Osobní odběr – platba při převzetí v kamenném obchodě společnosti Gumárny Zubří

  Platební kartou – platby zabezpečuje platební brána  Přeprava po ČR v CZK

  přeprava

  cena bez DPH

  cena s DPH

  ČR

  74,--

  90,--

  SK

  192,-- (6,20 EUR)

  232,-- (7,49 EUR)

  Osobní odběr

  0,--

  0,--

  Metody platby v ČR c CZK

  přeprava

  cena bez DPH

  cena s DPH

  dobírka ČR

  16,50

  20,--

  dobírka SK

  57,-- (2,10 EUR)

  69,-- (2,54 EUR)

  platba předem

  0,--

  0,--

  při osobní odběru

  0,--

  0,--

  Zboží zasíláme i do zemí Evropské Unie, cenu přepravy Vám zašleme na vyžádání - prodej@guzu.cz nebo tel: +420 731 596 621

  Zboží si můžete osobně vyzvednout přímo v naší kamenné prodejně společnosti Gumárny Zubří.

  Gumárny Zubří, akciová společnost - Podniková prodejna, Hamerská 9, 756 54 Zubří


  VÝMĚNA ZBOŽÍ
  V případě, že kupující zjistí, že zboží je nevyhovující pro jeho další použití, má možnost do
   14 dnů od doručení požádat prodávajícího o výměnu za jiné zboží. Výměnu lze provést pouze v případě, že zboží bude v originálním balení, nebude poškozeno a nebylo používáno.

  Odesláním objednávky se zavazujete k odběru zboží a souhlasíte s tímto řádem.


  Všeobecné obchodní podmínky
   pro Gumárny Zubří, a.s. 

  1. Definice pojmů a Rozsah platnosti

  Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností Gumárny Zubří, akciová společnost, se sídlem Hamerská 9, 756 54 Zubří, IČ:00012122, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 111 (dále jen "prodávající") a druhými stranami (dále jen "kupující"). 

  Pro účely těchto obchodních podmínek je:

  Prodávající – společnost Gumárny Zubří, akciová společnost, která je provozovatelem tohoto internetového obchodu, a při uzavírání kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

  Kupující – spotřebitel - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámce samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

  Kupující – podnikatel – osoba, která uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

  Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Na právní vztahy prodávajícího a kupujícího – spotřebitele, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se použije zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

  Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží prodávajícího, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.
  Případné odlišné podmínky  kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu prodávajícího.  2. Uzavření smlouvy

  Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné/e-mailové/telefonické/on-line nebo ústní objednávky kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:
  a) příjmení, jméno nebo obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího
  b) jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
  c) druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího
  d) množství požadovaných kusů produktů
   
  e) místo a termín dodání
  f) způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží
  g) v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího


  Takováto objednávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. Kupující je svým návrhem vázán po dobu 14 dnů. Případné chyby v datech v on-line objednávce má kupující možnost zjišťovat a opravovat do doby odeslání objednávky.  Na základě objednávky kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, vzniká kupní smlouva přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající vystaví kupujícímu potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Toto přijetí prodávající potvrdí neprodleně po přijetí objednávky kupujícího, a to emailem zaslaným na emailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.    V případě písemné objednávky a písemného potvrzení má kupující právo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu písemně návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky. V případě návrhu kupujícího na změnu objednávky prodávající kupujícímu znovu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob  dopravy a formu úhrady kupní ceny. Kupní smlouva mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky, je pak uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží kupující. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím.   Prodávající kupní smlouvu po nezbytně nutnou dobu archivuje s tím, že je připraven ji kupujícímu na jeho výslovnou písemnou žádost zpřístupnit.


  Před uzavřením první kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v rámci jejich obchodních vztahů musí kupující prodávajícímu předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu). 
  Kupující se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.  3. Ceny

  Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní partneři se dohodnou písemně na úpravě ceny. V ceně zboží není započítáno balné a doprava.  4. Termín plnění

  Dnem dodání je den odeslání či předání k přepravě nebo převzetí zboží kupujícím na prodejně prodávajícího. Dodávky po částech jsou možné po dohodě  mezi kupujícím a prodávajícím.
  Pokud  kupující nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, že prodávající může po  kupujícím požadovat skladné.  5. Expedice a přechod rizika

  Pokud není smluvně domluven způsob balení, je zboží odesláno smluvním přepravcem prodávajícího. Riziko nahodilé zkázy přechází na kupujícího okamžikem jeho předání dopravci.  6. Vadné a pozdní plnění

  a) Kupující – spotřebitel

  Právo kupujícího – spotřebitele z vadného plnění se řídí ust. § 2161 a n. občanského zákoníku. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

  Vyskytne-li se na zboží vada, kterou lze bez zbytečného odkladu odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Kupující může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

  Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

  Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

  Právo z vady se uplatňuje u prodávajícího. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případně vadného plnění. Prodávající má povinnost z vadného plněn퀨

  78 nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

  Při uplatnění reklamace vydá prodávající spotřebiteli písemné po tvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu věci potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.  b) Kupující – podnikatel

  Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle § 2099 občanského zákoníku.

  Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží prodávajícímu neprodleně oznámit.  Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.


  Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je kupující povinen uplatnit právo z vadného plnění množství a druhu prodávaného zboží do 3 pracovních dnů od předání zboží dopravcem. Kupující je povinen z vadného plnění ve stanovené lhůtě uplatnit u  prodávajícího písemně, s popisem vady. V případě vady druhu zboží je kupující oprávněn požadovat dodání chybějícího zboží nebo dodání náhradního zboží. Kupující je oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno prodávajícímu v původním balení. Kupující však nemůže požadovat dodání náhradního zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. Prodávající zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu  kupujícího vyrozumí.  c) Společná ujednání

  Práva z vady se uplatňují u prodávajícího zasláním reklamovaného zboží spolu s písemným oznámením vady, v němž bude uvedeno, jaké právo z vadného plnění kupující zvolil, a to na adresu:

  Gumárny Zubří, akciová společnost - Podniková prodejna, Hamerská 9, 756 54 Zubří

  7. A – platební podmínky pro spotřebitele

  Kupující je povinen uhradit cenu objednaného zboží v hotovosti na dobírku při doručení zboží přepravcem nebo v hotovosti na pokladně podnikové prodejny při osobním převzetí zboží. Kupující má možnost uhradit objednané zboží předem a to bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo platbou kartou při závazném potvrzení objednávky.  7. B - platební podmínky a výhrada vlastnictví pro podnikatele.
  Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně prodávajícího, je  kupující povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře.
  Prodávající vystaví fakturu při dodání zboží kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu obdržel 3 pracovní den po po odeslání zboží s fakturou, a to ve smyslu ust. § 573 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží kupujícímu, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.
   
  V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se kupující uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,05 % denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky. Tímto ustanovením není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škodu v její plné výši, a to vedle smluvní pokuty. Tímto se smluvní strany dohodly na vyloučení ust. § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

  Až do zaplacení celé fakturované částky je zboží majetkem prodávajícího. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, vyzve prodávajícího kupujícího k vrácení zboží, které je v majetku prodávajícího a kupující se zavazuje zajistit, aby bylo zboží pracovníkům prodávajícího vráceno.
  Povinnost kupujícího zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.  8. Odstoupení od smlouvy

  a) odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy

  Kupující, který není spotřebitel, není oprávněn od kupní smlouvy bezdůvodně odstoupit.

  b) odstoupení spotřebitele od smlouvy dle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

  Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to bez udání důvodů. V případě kupní smlouvy běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí zboží, v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, a v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačí odeslat odstoupení před uplynutím uvedené lhůty.

  Spotřebitel uplatní právo na odstoupení od smlouvy tak, že ve shora uvedené lhůtě pro odstoupení zašle prodávajícímu písemně jednostranné prohlášení, že odstupuje od smlouvy. V písemném oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, které kupujíc zašle na adresu prodávajícího, tj. Gumárny Zubří, akciová společnost, Podniková prodejna, Hamerská 9, 756 54 Zubří, kupující uvede číslo objednávky, číslo svého bankovního účtu nebo poštovní adresy, na které žádá vrátit kupní cenu.

  Formulář odstoupení od smlouvy

  Jméno, přijímení/název společnosti

   

  Adresa, na kterou bylo zboží zasláno

   

  číslo objednávky / faktury

   

  email

   

  telefonní kontakt

   

  Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu uvedeného zboží

  název zboží

   

  datum koupě

   

  číslo účtu pro vrácení peněžní částky

   

  důvod odstoupení od smlouvy (nepovinná položka, slouží pro další zkvalitnění služeb):


  poznámka  datum

     Prodávající je v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy povinen vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit Spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na své vlastní náklady. Spotřebitel vrátí prodávajícímu zboží tak, že ho odešle na adresu prodávajícího Gumárny Zubří, akciová společnost, Hamerská 9, 756 54 Zubří. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky, až poté, co obdrží od kupujícího vrácené zboží nebo poté, co mu bude kupujícím prokázáno, že zboží prodávajícímu odeslal zpět.

  V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

  Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

  Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

  Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný s obeznámením se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.  9. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, případně náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.  10. Ochrana osobních údajů

  Prodávající uchovává veškeré informace získané o kupujícím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalším právními předpisy České republiky. Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného odvolání.

  Prodávající  se zavazuje, že  osobní údaje uvedené v objednávkovém formuláři budou použity pouze pro plnění objednávek a nebudou poskytnuty třetí osobě. Výjimku tvoří případy, kdy je potřeba třetí osoby při plnění objednávky (přepravní služba atd).

  Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Kupující tímto dává prodávajícímu souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek prodávajícího.  11. Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

  V souladu s ust. § 20d zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění má spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“). V souladu s ust. 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je tímto prodávající informuje spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů týkajících se smluv uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa www.coi.cz. Pravidla mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se řídí úpravou v ust. § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele, a to včetně uvedení lhůt, do kdy je možné ze strany spotřebitele se tohoto práva domoci.  12. Jiná ustanovení

  Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem.
  Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů  prodávajícího.
  Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůči  kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.
  Písemná forma právního jednání je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila.

  Pokud kupující odepře či zmaří doručení listiny od prodávajícího, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.5.2016 a nahrazují Všeobecné podmínky vydané dříve.


      Obchodní podmínky   (pdf)     

  Obchodni_podminky_platne_01_03_2014_az_30_04_2016  Gumárny Zubří, a. s.
  Hamerská 9
  756 54 ZUBŘÍ
  571662111
  Gumárny Zubří , a.s.
  IČ: 00012122
  DIČ: CZ00012122

  Registrace u Krajského soudu v
  Ostravě
  oddíl B, vložka 111
  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.